Opiskelu

Uusi kandidaattiohjelma alkoi syksyllä 2013 – katso video kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohteesta!

Aalto-yliopiston biotuotetekniikan, kemian tekniikan ja materiaalitekniikan alempi yliopisto-opetus yhdistyi uudeksi kandidaattiohjelmaksi. Syksyllä 2013 aloittaneen ohjelman painopiste on luonnonvarojen, kuten biomassa ja malmien, kestävä jalostus ja käyttö uusien materiaalien, energian ja yhdisteiden tuotannossa.

Lue lisää hakemisesta aalto.fi/studies

 

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering

Kestävä kehitys vaatii myös uudenlaisia teknologioita, jotka tarvitsevat puolestaan uusia materiaaliominaisuuksia. Materiaalien pitää olla aiempaa kevyempiä, materiaalien käytön on oltava vähäistä ja niiden oltava helposti kierrätettäviä. Materiaalitekniikan osaajia tarvitaan laajasti eri teollisuuden aloilla. Lue lisää maisteriohjelmasta englanninkielisiltä sivuilta.

Materiaalitekniikan laitos on mukana toteuttamassa Kemian tekniikan korkeakoulun uutta maisteriohjelmaa, Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering.  Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia erilaisissa materiaalitekniikan alan tutkimus- ja kehitys-, suunnittelu-, tuotanto- ja myynti-insinöörin tehtävissä sekä alan eritasoisissa johtotehtävissä.

Maisteriohjelman pääaineet ovat:

  • Biomassan jalostustekniikka (Biomass refining)
  • Kuitu- ja polymeeritekniikka (Fiber and polymer engineering)
  • Biotekniikka (Biotechnology)
  • Kemia (Chemistry)
  • Toiminnalliset materiaalit (Functional materials)
  • Materiaalien prosessi- ja kierrätystekniikka (Sustainable materials process engineering)
  • Prosessitekniikka (Chemical engineering)

Lue lisää koulutusohjelmasta ja hakeutumisesta Aalto-yliopistoon Studies-sivustolta.

Jatko-opinnot

Laitoksen jatkokoulutuksen tutkimusalat ja vastuuprofessorit löytyvät into.aalto.fi-sivustolta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 19.11.2014.